Tilfinningarnar sjö

Óhóflegar tilfinningar geta orðið sjúkdómsvaldandi. Kínversk læknisfræði talar um sjö slíkar tilfinningar.

  • Gleði
  • Reiði
  • Depurð
  • Sorg
  • Áhyggjur
  • Hræðsla
  • Skelfing

Þegar tilfinningar verða óhóflegar geta þær valdið sjúkdómum, þ.e. ef tilfinningin dvelur innra með manneskjunni til langs tíma og leiðir til staðlaðra viðbragða manneskjunnar við ytri veröld getur hún valdið líkamlegum og andlegum breytingum sem geta leitt til sjúkleika. Einnig, ef tilfinning kemur snögg og öflug getur hún orðið skaðleg.
Allar tegundir af tilfinningum í óhóflegu magni geta valdið Hita eða Eldi í líkamanum.

Hinar fimm grunn tilfinningar; gleði, reiði, hræðsla, áhyggjur og depurð tengjast Frumöflunum fimm og þeirra andlegu hliðum og þegar þessar tilfinningar eru í réttu magni þá hjálpa þær manneskjunni að vaxa og bregðast við umhverfi sínu á réttan hátt. Það er eingöngu þegar tilfinningarnar verða óhóflegar sem þær verða sjúkdómsvaldandi.

Frægur Kínverskur læknir á árunum 590-682 fyrir Krist sagði um tilfinningar “fólk þjáist af sjúkdómum þegar þau hafa ekki ást í lífinu sínu og njóta ekki umhyggju”.

Gleði

Sjúkleg gleði er gleði sem er viðhaldið með stöðugri spennu eða lífi endalausra skemmtana. Óhófleg gleði dreyfir lífsorkunni og hægir á ferli hennar um líkamann. Hún hefur áhrif á Hjartað og getur leitt til ójafnvægis í orku Hjartans og allri starfsemi þess.
Shen (andi Hjartans) umbreytir eðlilegri gleði í hlýju mannlegra samskipta.

Reiði

Reiði má túlka sem margar tegundir tilfinninga; biturð, pirring, bælda reiði, fjandskap og óhefta reiði sem er tjáð með öskrum og upphrópunum. Óhófleg reiði lætur orku líkamans rísa og hitna og getur leitt til ójafnvægis í orku og starfsemi Lifrar.
Eðlilegri reiði er umbreytt af Hun (anda Lifrarinnar) í næmni fyrir öðrum. Þannig getur umbreytt reiði verið öflugur grunnur fyrir umhyggju og væntumþyggju.

Depurð og sorg

Óhófleg depurð og sorg veikir orku brjóstkassans. Þessar tilfinningar veikja kraft Lungnanna og trufla starfsemi þeirra. Depurð og sorg til langs tíma geta einnig truflað starfsemi Hjartans og þannig leitt til skorts á eðlilegri gleði.
Eðlilegri depurð og sorg er umbreytt af Po (anda Lungnanna) í kærleika og fegurð og meðvitund um fullkomnun.

Áhyggjur og þungur þankagangur

Þessar tegundir af tilfinningum eru algengur sjúkdómavaldur í nútíma þjóðfélagi þar sem svo mikil áhersla er lögð á vitsmunalega vinnu og nám. Óhóflegar hugsanir og mikil námsvinna getur fest orku líkamans og valdið orkustíflum. Þessar tilfinningar hafa áhrif á starfsemi Miltans og þá sérstaklega þá starfsemi Miltans sem sér um úrvinnslu hreinnrar og léttrar orku úr mat og drykk. Þannig verður manneskja sem þjáist af stöðugum áhyggjum eða þungum þankagangi oft orkulítil þrátt fyrir næga fengna næringu og sækir gjarna í sykur eða örfandi mat og drykk. Áhyggjur hafa einnig áhrif á Lungnaorkuna sem festist og veldur kvíða, andnauð og stífni í öxlum og hálsi.

Yi (andi Miltans) umbreytir eðlilegum áhyggjum og hugsunum í sköpunargleði og dyggan stuðning.

Hræðsla og skelfing

Óhófleg hræðsla veldur því að Qi orkan sekkur og skelfing ruglar Qi orkuna.
Hræðsla og skelfing hafa áhrif á starfsemi Nýrna og geta valdið því að Nýrna orkan sekkur og starfsemi Nýrnanna truflast. Hræðsla og skelfing hafa áhrif á bæði Hjarta og Nýru og geta valdið hruni á allri Qi orku líkamans.
Zhi (viljinn, andi Nýrnanna) umbreytir eðlilegri hræðslu, sem er nauðsynleg okkur til að skynja hættu, í visku og traust.